Voor ondernemers

De volgende diensten bied ik standaard aan, echter kan u altijd contact opnemen voor meer mogelijkheden.
Mijn doel is immers u te ontzorgen!

 • Verzorgen van de boekhouding / financiële administratie
 • Verzorgen loonadministratie (in samenwerkingsverband)
 • Aangifte omzetbelasting
 • Aangifte inkomstenbelasting
 • Samenstellen jaarrekening
 • Aangifte vennootschapsbelasting
 • Deponering publicatiestukken bij de Kamer van Koophandel
 • Adviesvraagstukken ondernemer
 • Ondersteuning startende ondernemers (o.a. ondernemingsplan)

Voor particulieren

 • Aangifte inkomstenbelasting
 • Verzoek voorlopige teruggaaf / voorlopige aanslag
 • Aanvragen van toeslagen (zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget)